Infotabloo

Tuleohutuse infotahvel kuvab hoones erinevate
tuleohutussüsteemide oleku ja võimaldab süsteemi juhtida.

 

Almaseli meeskond kavandab, ehitab ja hooldab
tuleohutussüsteemide infotahvleid.