ATS hooldus

ATS süsteemide regulaarse hoolduse käigus kontrollitakse:

Kvartaalselt

 • vähemalt ühe anduri või käsiteadusti rakendumist igast valvetsoonist, et katsetada keskseadme tööd. Katsetus tehakse igal kuul erinevast ahelast/andurist
 • alarmkellade-sireenide tööd
 • ATS häiresignaalide edastumist hoonet valvava turvafirma valvekeskusesse
 • kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele
 • kontrollitakse keskseadme häire-, vea ja abifunktsioone
 • reservtoiteakude mahtude piisavust
 • hoone struktuuri ja kasutusala muudatustest tingitud võimalike ohtude puudumist süsteemi toimimisele
 • kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse

Kord aastas

 • kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele
 • kõikide andurite korrasolekut
 • visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
 • visuaalselt, et strukturaalsed või omanikust tingitud muudatused ei ole mõjutanud nõudeid teatenuppude, andurite ja alarmkellade paigutusele.
 • kontrollida süsteemi voolutarvet ja akude seisukorda
 • ventilatsioonisüsteemi ja muude ettenähtud süsteemide automaatset väljalülitumist häire korral

Hoolduse hind sõltub objektil viibimise ajast (25 euro/ tund)