Valveseadmete hooldus

Turvasüsteemide regulaarse hoolduse käigus kontrollitakse:

Kvartaalselt

 • igas valvegrupis vähemalt kahe anduri rakendumist, et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.

Vastavalt:

 • infrapuna liikumisanduri kontroll – liikumistest (Walk test) valvekeskusesse jõudva signaali kontrollimisega, vajadusel infrapunaandurite läätsede puhastamine
 • magnetkontaktanduri kontroll – signaal magnetkontakti avamistest koos  valve-keskusesse jõudva info kontrollimisega.
 • paanikanuppude korrasolekut koos lokaalsesse valvekeskusesse jõudva info kontrollimisega
 • keskseadme häire-, vea ja abifunktsioone
 • kontrollitakse kas on toimunud süsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil
 • signaalide edastumist alarmseadmetele (sireenid, vilkurid jm.)
 • signaalide edastumist turvafirma valvekeskusesse (juhul kui on turvafirmaga leping)
 • kontrollida kõiki sissekandeid hoolduspäevikus. Tegutseda vastavalt nendele, hoolduse  käigus  avastatud vea kohta tuleb teha märge päevikusse ja parandus-tegevust tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik;

Kord aastas

 • kõikide andurite korrasolekut;
 • kõikide süsteemi seadmete töökorrasolekut;
 • süsteemi voolutarvet ja reservtoiteakude seisukorda;
 • hoone struktuuri ja kasutusala muudatustest tingitud võimalike ohtude või takistuste mõju süsteemi toimimisele.

Hoolduse hind sõltub objektil viibimise ajast (25 euro/ tund)