Turvavalgustisüsteemi hooldus

Turvavalgustisüsteemide regulaarse hoolduse käigus kontrollitakse:

Alus-«Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316) paragrahvi 21 lõike 11

Hoolduse hind sõltub objektil viibimise ajast  (25 euro/ tund)

Igakuisel testimisel tuleb:

  •  põhitoitepinge katkestust tekitades iga süsteemi kuuluv turvavalgusti ja evakuatsioonipääsu valgustatud märk sisse lülitada vastavast akumulaatorist saadava toite abil nii kauaks, et oleks võimalik veenduda kõikide lampide korrasolekus. Tekitatud pingekatkestus ei tohi ületada veerandit valgusti või ohutusmärgi nimitoimimisajast. Selle ajavahemiku jooksul tuleb kontrollida kõikide valgustite ja ohutusmärkide olemasolu, puhtust ja nõuetekohast toimimist. Pärast testimist tuleb taastada põhitoide ja kontrollida, et kõik indikaatorlambid või -seadmed näitaksid pinge taastumist;
  • tsentraalse akusüsteemi korral kontrollida süsteemi näidikute nõuetekohast toimimist;
  • päevikus näidata rikke või vea avastamine automaatse testseadmega testimisel ja automaatse testsüsteemi enda rikke või vea avastamine.

Iga-aastasel testimisel tuleb täiendavalt igakuisele testimisele:

  • testida kõikide valgustite ja seestpoolt valgustatavate ohutusmärkide toimimist analoogselt paragrahvi 30 punktile 1, kuid kogu nimitoimimisaja jooksul;
  • taastada põhitoide ja kontrollida, et kõik indikaatorlambid ja -seadmed näitaksid pinge taastumist;
  • kontrollida, et laadimisseadmed toimiksid nõuetekohaselt.
  • kontrolli ja testimise tulemused kantakse päevikusse.